Narudžba prijevoza

phone-callNarudžbe prijevoza služe za evidenciju i prikupljanje podataka koji se odnose na prijevoz (datum, relacija i cijene prijevoza), podaci naručitelja i platitelja prijevoza, te detalji narudžbe.

Evidencija narudžbe

Za svaku narudžbu prijevoza robe potrebno je evidentirati datum naručivanja prijevoza, relaciju, cijenu, te podatke naručitelja i platitelja.

Potrebno je unijeti sve podatke kako bi evidencija narudžbe bila potpuna.

Detalji narudžbe robe

Svaka narudžba robe ima svoje detalje narudžbe. U detaljima narudžbe potrebno je unijeti evidenciju o utovaru i istovaru, vremenskim podacima utovara i istovara, te ostali podaci koji se odnose na cijene djelomične narudžbe s popratnim napomenama. Sva polja nisu obavezna i popunjavaju se samo ona potrebna.

Korekcija cijena

Ukoliko je dogovorenu cijenu potrebno dodatno korigirati, moguća je korekcija direktno iz same narudžbe prijevoza robe.

Moguće je voditi početnu dogovorenu cijenu i samu korekciju cijene ukoliko je potrebno.

Podaci o utovaru i istovaru

Svaka narudžba robe mora imati sve potrebne podatke o utovaru i istovaru tereta.

Unose se podaci o datumu utovara, vrsti robe, potrebnom prostoru i broju utovara, izvozna carina i podaci o težini robe i broju paleta. Unosi se potpuna adresa utovara kako bi vozač znao gdje treba utovariti robu za prijevoz.

Od podataka za istovar potrebno je unijeti datum istovara, uvoznu carinu, te potpunu adresu istovara.

Potvrda narudžbe

Nakon što je narudžba kreirana i dogovorena potrebno ju je potvrditi nakon čega je moguće pristupiti pregledu same narudžbe i ispisu dokumenta.